İngilizce

İngilizce

İngilizce

Birden fazla dil bilen insanların en önemli özellikleri, farklı bakış açıları geliştirebilmeleridir. Yeni dil öğrenen kişiler, yeni anlam haritalarına sahip olurlar. Dilin gelişmesi ve ortaya çıkmasındaki süreç belli bir insanlık tarihinin tecrübelerini taşır. Yeni dil öğrenen kimse, farklı kültürden insanların tarihi tecrübelerini de öğrenmiş olur. Onların anlam haritalarını da öğrenebilir. Bu ise, yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirebilir.