Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

VİZYONUMUZ

İçinde yaşadığı toplumun değerlerine sahip çıkan ve kendinden yeni değerler katabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, yaşına uygun donanıma sahip ve üretken,lider ruhlu bireyler yetiştirmek,çağdaş teknolojiyi izlemek ve donatmak,eğitimin her karesinde öncü bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ

Kendini tanıyan ve kendini rahat ifade edebilen,

Başkalarına saygılı,sorumluluk bilinci gelişmiş,dikkatli,duyarlı ve düşünceli,

Kendisi ile barışık,öz saygısı gelişmiş,

Bilgiyi öğrenme yollarını keşfeden;bilgiden yeni bilgiler üretebilen,

En az bir yabancı dile yatkın ve severek öğrenebilen,

Doğayı seven,koruyan ve her zaman saygılı davranan,

Sosyal sorumluluk bilincine sahip nesiller yetiştirmek.