EĞİTİM PROGRAMIMIZ

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Eğitim programımızda odak noktası çocuktur. Çocukların bireysel farklılıklarına önem veren oyun ve öğrenme temellidir.

Bilimsel temele dayanan eğitim modelimizde keşfederek öğrenme ve yaratıcılığın geliştirilmesi temel amaçtır.

Günlük yaşam ve sosyal ilişkiler eğitim modelimizin merkezinde yer alır.

Kültürel farklılıklar ve evrensel değerler eğitim modelimizin temel yapı taşlarındandır.

Eğitim programımız yalnızca zihinsel gelişimi değil, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi de desteklemektedir.

Eğitim Yaklaşımlarımız

GEMS:

Amaç çocuklara bilimi öğretirken hayal gücünü ortaya çıkarmak ve özgün düşünceler, yapıtlar oluşmasını sağlamaktır.

Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Öğrencilerin fen ve matematikteki temel kavramları anlamalarını sağlamak ve temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermektir.

PROJE TABANLI EĞİTİM:   

Amaç aktif öğrenmedir.

Öğrenme sürecinin merkezinde uyaranın merak uyandırması vardır.

Kalıcı öğrenmeyi hedefleyen, problem çözme becerilerini geliştiren ve yaratıcılığı destekleyen öğrenme yöntemidir.

PYP:  (PRIMARY YEARS PROGRAM)

3-12 yaş çocukları için geliştirilmiş, öğrencinin akademik bilgilenmesinin yanı sıra, sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimini de vurgulayan, böylece çocuğun bir bütün olarak yetiştirilmesini amaçlayan uluslararası ve alanlar üstü bir program.

                                                           

Amaç çocukların sosyal ve fiziksel çevresini aktif rol alarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Bilimsel bilginin yanı sıra beceri ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, riskleri göze alan, duyarlı bireyler yetiştirmek temel amaçlardır.

ÇOKLU ZEKA:

Çoklu zeka kuramına göre çok sayıda zeka alanı vardır ve bu zeka alanları kendini çeşitli biçimlerde gösterebilir.

Zeka kişiye özgüdür, doğru koşullarda, doğru uyaranlarla desteklenmelidir.

Öğrenme süreci farklı yollardan oluşur, çocuğun algılama biçimine uygun öğretme metodu seçilir.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ