4 Yaş Sınıfı

4 Yaş Sınıfı

4 Yaş Sınıfı

Öğretim Hakkında Bilmedikleriniz

4 YAŞ Gelişim değerlendirilen bir durumun, işin, zamanlara (dönemlere) bölünmesi ve her bir zamanın bir önceki zamana göre farklılıklar göstermesi demektir. İnsanların hiyerarşik bir gelişim sırası vardır her çocuk bu sırayı izler. Bir sonraki basamağa geçmek için içinde bulunduğu zamanın özelliklerini tamamlamış olması gerekir.

4 Yaş ile İlgili Öğrenmelisiniz

Başkalarının aynı nesneyle ilgili farklı bakış açıları olabileceğini fark etmeye başlarlar. 4 yaştan sonra bu kavram gelişir.  Her gün evde kullanılan eşyalarla ilgili bilgileri artar. Nesneleri geometrik özelliklerine (kare, daire, üçgen gibi) göre ayırabilirler.  En büyükten en küçüğe doğru nesneleri sıralayabilirler.  En az 4 ana rengi (mavi, sarı, kırmızı, yeşil) doğru söyleyebilirler. 

4 Yaş ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

-Kardeşlerinin isimlerini söyleyebilirler.

 – 6 kelimeden oluşan, karmaşık cümlelerle konuşurlar.

– Bu yaşta dil becerileri oldukça zenginleşir.

-Dildeki tüm sesleri çıkartabilirler. Kelime hazineleri 1500 kelimeye çıkar.

– Uzun hikâyeler anlatabilirler.

-Günlük olayları, rüyalarını, hayallerini paylaşırlar.

 -Dinledikleri hikâyeyi hatırlayabilirler.

 4   YAŞ  GELİŞİM DEĞERLENDİRMESİ

4 YAŞ Gelişim değerlendirilen bir durumun, işin, zamanlara (dönemlere) bölünmesi ve her bir zamanın bir önceki zamana göre farklılıklar göstermesi demektir. İnsanların hiyerarşik bir gelişim sırası vardır her çocuk bu sırayı izler. Bir sonraki basamağa geçmek için içinde bulunduğu zamanın özelliklerini tamamlamış olması gerekir. Çocukların hepsi gelişimsel sırayı takip ederler ancak hızları zamanları ve dereceleri birbirlerinden farklıdır. Anne babaların çocuklarına karşı tutumlarını en iyi şekilde belirleyebilmeleri için, onların içinde bulundukları gelişim dönemlerinin özelliklerini bilmeleri gerekmektedir.

 

Çocuğun Zihinsel Gelişimi

Başkalarının aynı nesneyle ilgili farklı bakış açıları olabileceğini fark etmeye başlarlar. 4 yaştan sonra bu kavram gelişir.  Her gün evde kullanılan eşyalarla ilgili bilgileri artar. Nesneleri geometrik özelliklerine (kare, daire, üçgen gibi) göre ayırabilirler.  En büyükten en küçüğe doğru nesneleri sıralayabilirler.  En az 4 ana rengi (mavi, sarı, kırmızı, yeşil) doğru söyleyebilirler.  10 veya daha fazla sayıdaki nesneyi sayabilirler.  Zaman kavramını anlamada artış gösterirler. Okul öncesi dönemde, çocuklar günlerin sabah, öğlen ve akşam olarak zamanlara bölündüğünü, yılda  4 mevsim bulunduğunu bilirler. Haftanın bazı günlerini bilebilirler. Zamanın, saat ve dakikalara bölündüğünü anlarlar.  Günlük zaman aralıklarının (rutinlerin) sırasını anlarlar. Örneğin, öğle yemeğinden önce kahvaltı edilir gibi.  Bilerek yalan söyleyebilirler. Çocukların başkalarını kandırma becerisini ne zaman geliştirdikleri konusunda fikirler çelişkilidir. Bazı araştırmacılar, çocukların 3 yaşta bu beceriye sahip olduklarını söylerler ancak çoğu bilerek yalan söylemenin 4 ve 5 yaştan önce gelişmediğini  ifade ederler.

Çocuğun Dil Gelişimi

-Kardeşlerinin isimlerini söyleyebilirler.

 – 6 kelimeden oluşan, karmaşık cümlelerle konuşurlar.

– Bu yaşta dil becerileri oldukça zenginleşir.

-Dildeki tüm sesleri çıkartabilirler. Kelime hazineleri 1500 kelimeye çıkar.

– Uzun hikâyeler anlatabilirler.

-Günlük olayları, rüyalarını, hayallerini paylaşırlar.

 -Dinledikleri hikâyeyi hatırlayabilirler.

Çocuğun Bedensel Gelişimi

-Bir önceki döneme göre oldukça farklılaşmıştır. Bedensel olarak güçlü ve yetkindir. birçok hareketi sporu yapabilir. Koordinasyonu çok daha iyidir.

 – Üçgen, kare ve diğer geometrik şekilleri kopyalayabilirler.

– Tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Tuvalet temizliğini yaparlar, sifonu çekip, ellerini yıkarlar ve kurularlar

– Zıplar, takla atar, sallanır, tırmanırlar.

 – Salıncakta sallanır. Kolayca ve güvenli zıplar, tırmanır, sallanırlar.

-Çatal kaşık kullanmanın yanı sıra bıçak kullanmayı deneyebilirler.

– Ağızlarını, burunlarını temizlerler. Dişlerini fırçalayabilirler Saçlarını tarayabilirler.

 – Bazı kıyafetleri  yardımsız giyinebilir ve soyunabilirler

-Nesnelerin etrafında koşar ve zıplarlar.

– Küçük boncukları ipe dizebilirler.

 

Çocuğun Sosyal-Duygusal Gelişimi

– Arkadaşları gibi olmak isterler, düşüncelerini, davranışlarını etkilenir ve onlar gibi olmak isterler.

 – Gerçekle, hayali birbirinden ayırt edebilirler. Gerçekle uydurma arasındaki farkı öğrenmeye başlarlar. İkisi arasında gidip gelirler ancak 3 yaştaki gibi kafaları karışmaz.

 -Dans etmekten şarkı söylemekten ve oynamaktan hoşlanmaya başlarlar.

-Kurallara daha fazla uyarlar.

-5 yaşına yaklaşırken çocuklar basit bir ahlak duygusuna sahiptirler. İyi ve kötü kavramlarını keşfetmeye çalışırlar. Anne babayı memnun etmek için ve cezadan kaçmak için katı bir şekilde kurallara uyarlar. Sonuçlar her şeyden daha önemlidir. Değerli bir şeyi kırdıklarında kendilerinin kötü olduğunu düşünürler (kaza bile olsa). Kaza ile kötü davranış arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olunması gerekir.

– Bazen talepkâr, bazen de işbirlikçi olurlar. Aile kurallarına uymayabilirler, anne veya bakıcılarını rahatsız etmek için kötü davranabilirler, kaba konuşabilirler. Kötü davranışlar, küçük yaşlardaki sınırları test etmeden farklı olarak bu dönemde bilinçli yapılır.

-Bu değişimlere rağmen, çocuklar anne veya kendilerine bakan kişiyi memnun etmeye çalışırlar. Bunu yapmak için belli şeyleri yapmaları gerektiğini belli şekilde davranmaları gerektiğini bilirler.

Kaba Motor Gelişimi

 • Tek ayak üzerinde bir kaç saniye durabilir.
 • Düz bir çizgide yürüyebilir.
 • Koşup, durup, tekrar koşabilir( kendini durdurabilir).
 • 10 veya daha fazla blok ile kule yapabilir.
 • Çift ayak zıplayabilir.
 • Merdivenlerden yardımsız inip çıkabilir.
 • 3 tekerlekli bisikleti sürebilir.
 • Geri geri yürüyebilir.
 • Topu atabilir, tutabilir, zıplatabilir.
 • Dengesi gelişmiştir.
 • Topu istediği hedefe doğru atabilir.

İnce Motor Gelişimi

 • Çatal, kaşığı uygun amaçla doğru şekilde kullanabilir.
 • Öz bakım becerilerini kendi tamamlayabilir ( diş fırçalamak/ giyinmek /soyunmak vb.)
 • Geometrik şekilleri bakarak kopyalayabilir.
 • 3 parmağı ile uygun kalem tutuşuna geçer.
 • Belirli bir amaç çerçevesinde boyama yapar, çizim yapar.
 • Küçük boncukları ipe dizebilir.
 • Makası kullanabilir.
 • 2-4 beden parçası olan insan çizimleri vardır.
 • Çizgi üzerinden kesebilir.
 • Büyük düğmeleri açıp kapayabilir.
 • Bir elini daha dominant olarak kullanmaya başlar.
 • Bloklardan daha küçük küçük parçalı( lego gibi) nesneleri birleştirebilir, ayırabilir

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

– Günlük işlerde sorumluluk alır ve bunları yerine getirir.

– Kendi kendine giyinir, soyunur.

 – Ayakkabılarını giyer ve bağcıklarını bağlar.

 -Saçlarını tarar, Elini, yüzünü yıkar, Dişlerini fırçalar

– Yemeğini kendi başına yer.

– Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar.

 -Yemek araç gereçlerini ( çatal-bıçak vb. ) yetişkin gibi kullanır.

-Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.           

DRAMA     ETKİNLİĞİ

  Drama dersleri ile çocuklarımızın yaratıcılıklarını ortaya çıkararak düzgün konuşma,ses,sözcük,hareket ve mimiklerle kendilerini ifade etme becerisi kazanmalarını sağlıyor,ve onların özgüven duygularını geliştiriyoruz.

 

MÜZİK

  Müzik eğitimi ile çocuklarımız seslerini doğru kullanmayı ve orff çalgılarını çalmayı öğreniyor.(ritm çubuğu,zil,küçük davul,ksilofon vb.)

 

BALE   ve  HALK  OYUNLARI

  Bale ve halk dansları eğitimi ile bedensel ve estetik becerilerini geliştiriyoruz.

 

BEDEN  EĞİTİMİ

  Öğrencilerimizin temel hareket becerilerini beden eğitimi dersleri ile geliştirip vücutlarını eşgüdümlü olarak kullanmayı öğretiyoruz.

 

İNGİLİZCE

3 yaşından itibaren verdiğimiz İngilizce eğitimi ile öğrencilerimizin dinleme becerisini geliştirirken diğer kültürleri de anlama becerisini geliştirmelerini sağlıyoruz. Eğitim programımızla ilişki kurarak planladığımız birçok eğitsel oyunla ve derslerle öğrencilerimizin gözlem yeteneklerinin gelişmesini ve keşfederek öğrenmelerini hedefliyoruz.